Alhoewel Zeno-Protect B.V. ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Zeno-Protect B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. Hier volgen de Nederlandse domeinnamen van Zeno-Protect BV.

www.zeno-protect.nl
www.zenoprotect.nl
www.schoonloopzone.nl
www.schoonloop-zone.nl
www.loopschoonzone.nl
www.entreevloerbedekking.nl

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

In geen enkel geval is Zeno-Protect B.V. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Zeno-Protect B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Zeno-Protect B.V. kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.